UZMANLIK ALANLARIMIZ

Profesyonel Olarak Hizmet Verdiğimiz Faaliyet Alanlarımız

service
JEOLOJİ-GEOTEKNİK

-Arazide jeolojik birimlerin belirlenmesi

-Jeomorfolojik durumların belirlenmesi

-Fay güzergahlarının belirlenmesi

-Heyelanlı sahaların belirlenmesi

-Jeolojik Harita Yapımı

-Kuyu ruhsatlarının hazırlanması

Detaylar
service
JEOFİZİK

-Sismik Kırılıma

-Sismik Yasıma

-Rezistivite (Ert – Des)

-Mikrotremör

-Yeraltı Suyu Araştırmaları

-Mikrobölgelendirme

Detaylar
service
MADEN VE SONDAJ

-Maden Minarellerinin Tespiti

– Rezerv tespiti

-Su Sondajı Ve Su Arama

-Jeotermal Sondajlar

-Çevre Araştırma Sondajları

-İnklinometre Ölçümleri

Detaylar
service
ARAZİ DENEY ÇALIŞMALARI

-Jeofizik Çalışmalar

-Plaka Yükleme Deneyi

-Kum Konisi Deneyi

-Presiyometre Deneyi

-Şev Stabilze Analizleri

-Jeoloji-Yerleşime Uygunluk ve Eğim Haritası

Detaylar

İşlerinize Fiyat Teklifi Almak İçin