UZMANLIK ALANLARIMIZ

Profesyonel Olarak Hizmet Verdiğimiz Faaliyet Alanlarımız

JEOLOJİ-GEOTEKNİK

-Arazide jeolojik birimlerin belirlenmesi
-Jeomorfolojik durumların belirlenmesi
-Fay güzergahlarının belirlenmesi
-Heyelanlı sahaların belirlenmesi
-Jeolojik Harita Yapımı
-Kuyu ruhsatlarının hazırlanması

JEOFİZİK

-Sismik Kırılıma
-Sismik Yasıma
-Rezistivite (Ert – Des)
-Mikrotremör
-Yeraltı Suyu Araştırmaları
-Mikrobölgelendirme

MADEN VE SONDAJ

-Maden Minarellerinin Tespiti
– Rezerv tespiti
-Su Sondajı Ve Su Arama
-Jeotermal Sondajlar
-Çevre Araştırma Sondajları
-İnklinometre Ölçümleri

ARAZİ DENEY ÇALIŞMALARI

-Maden Minarellerinin Tespiti
– Rezerv tespiti
-Su Sondajı Ve Su Arama
-Jeotermal Sondajlar
-Çevre Araştırma Sondajları
-İnklinometre Ölçümleri

İşlerinize Fiyat Teklifi Almak İçin