Referans Adı

Bingöl Belediyesi

Yapılan İşler

Parsel Bazında Zemin Etüt Çalışmaları

İşin Yapıldığı Yer

Bingöl

Tarih

Ağustos 2019

Açıklama

Bingöl Belediyesi sınırları içerisinde parsel bazında yapılan zemin etüt çalışmaları ve imar planı esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yapılmıştır.