Referans Adı

Bingöl İl Özel İdare

Yapılan İşler

Jeolojik ve Hidrojeolojik Rapor Hazırlaması

İşin Yapıldığı Yer

Çiçekdere Köyü/Bingöl

Tarih

Kasım 2019

Açıklama

Çalışma kapsamında arazideki litolojiler belirlenmiş formansyonlar arasındaki süreksizlikler tespit edilerek arazi morfolojisi değerlendirilerek bölgenin jeolojisi ve hidrojeolojisi belirlenmiştir.