Referans Adı

Elazığ Belediyesi

Yapılan İşler

Parsel Bazında Zemin Etüt Çalışmaları

İşin Yapıldığı Yer

Elazığ

Tarih

Eylül 2019

Açıklama

Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde parsel bazında yapılan zemin etüt çalışmaları ve imar planı esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yapılmıştır.