Referans Adı

Malazgirt Meslek Yüksek Okulu

Yapılan İşler

Zemin Etüt Çalışması

İşin Yapıldığı Yer

Malazgirt/Muş

Tarih

Temmuz 2019

Açıklama

Malazgirt Meslek Yüksek Okulu binasını güçlendirme amaçlı zemin etüt çalışmalarından; sondaj, düşey elektrik sondaj, sismik kırılma ve MASW ölçümleri yapılmıştır.