Referans Adı

Solhan Belediyesi

Yapılan İşler

Zemin Etüdü ve İmar Planı

İşin Yapıldığı Yer

Solhan/Bingöl

Tarih

Eylül 2019

Açıklama

Solhan ilçe sınırları içerisinde kalan alanda parsel bazında zemin etüt çalışmaları ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar yapılmıştır.